Otvoren je poziv za fotonaponski sistem za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju

Priština, 06.02.2023 –Ministarstvo Ekonomije otvorilo je danas Javni Poziv za podršku porodičnim potrošačima i mikro, malim i srednjim preduzećima za ulaganje u sisteme obnovljivih izvora energije – fotonaponski (PV) sistem za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, koju finansira Evropska Unija (EU).

Instalacija sistema obnovljivih izvora energije – fotonaponski (PV) sistem za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju za porodične potrošače

Vrednost subvencije za potrošače u domaćinstvu obuhvata iznos od 250€/kVp i do 1750,00€, subvencioniše se samo jedan fotonaponski (PV) sistem za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju za jednu (1) kuću, sistem se mora kupiti nov. Datum kupovine mora biti od dana objavljivanja poziva koji počinje 06.02.2024.

Prijava za subvenciju je podeljena u dve faze I u obe faze aplikacija se vrši onlajn preko platforme e-Kosova. Osnovni kriterijum za prijavu je kriterijum potrošnje električne energije koji se nalazi na sledećem linku: https://ekosova.rks-gov.net/485 . Dobićete link za aplikaciju u drugoj fazi na e-mail adresu sa kojom ste otvorili svoj e-Kosova nalog tokom vaše prijave u prvoj fazi.

Na linku možete pronaći sve informacije o pozivu: https://me.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/02/Javni-poziv-Za-podrsku-porodicnim-potrosacima-u-ulaganju-u-obnovljive-…-1.pdf

Instalacija fotonaponskog sistema (PV) za proizvodnju električne energije za mikro, mala i srednja preduzeća

Da biste se kvalifikovali za subvenciju, vaše preduzeće mora biti mikro, malo ili srednje u skladu sa Zakonom br. 04/L-220 o stranim investicijama.

Mikro preduzeće mora da ima zaposlenih do devet (9) radnika;

Malo preduzeće mora da ima zaposlenih deset (10) do četrdeset devet (49) radnika;

Srednje preduzeće mora da ima zaposlenih između pedeset (50) i dvesta četrdeset devet (249) radnika.

Svaki aplikant ima pravo da koristi subvenciju za samo jedan (1) fotonaponski (PV) sistem po preduzeću, a sistem mora biti kupljen nov. Datum kupovine mora biti od dana objavljivanja poziva koji počinje 06.02.2024.

Vrednost subvencije za mikro, mala ili srednja preduzeća, za instalacione kapacitete od 3-9 kWp, biće 250€/kWp, do 2000,00€.

Za instalacione kapacitete od 10 kWp ili više biće 200 €/kWp, do 6000,00 €.

Za preduzeća u vlasništvu ili suvlasništvu žena, pedeset jedan odsto (51%) biće subvencionisan sa dodatnih 200 evra.

Zahtev za subvenciju je podeljen u dve (2) faze iu  obe (2) faze aplikacija se vrši onlajn preko platforme e-Kosova.

Morate imati individualni ili poslovni nalog preko kojeg će platforma e-Kosova identifikovati preduzeća u kojima ste vlasnik ili ovlašćeni predstavnik. Prijavu može podneti akcionar/i ili lice koje ovlasti preduzeće.

Osnovni kriterijum za prijavu je kriterijum potrošnje električne energije koji se nalazi na sledećem linku: https://ekosova.rks-gov.net/484

Na linku možete pronaći sve informacije o pozivu: https://me.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/02/NMVM-JAVNI-POZIV-Fotonaponski-PV-sistem-za-proizvodnju-elektricne-energije-za-vlastitu-potrosnju-09.02.2024.pdf

Rok za prijavu za prvu fazu je do 31. maja 2024. godine, odnosno do utroška budžeta predviđenog za ovaj poziv. Prijave primljene u prvoj fazi biće pregledane po principu „KO SE PRVI PRIJAVI, PRVI ĆE BITI USLUŽEN“, tako da se ohrabrujemo da se prijavite što je pre moguće. Dok je rok za drugu fazu do 30. septembra 2024. godine.

Takođe, uskoro će biti otvoren i javni poziv za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u ulaganju u sisteme obnovljivih izvora energije – solarni sistem za grejanje vode.

Za više informacija i dodatna pojašnjenja o prijavi možete pisati na e-mail adresu: info.subvencionet@rks-gov.net

Ili nas kontaktirajte na brojeve telefona: 038 200 215 89 / 038 200 215 55, od ponedeljka do petka, od 08:30-12:00 i 13:00-16:00.