Ministar

Dr. Artane Rizvanolli
Ministra Ekonomije

 

 


Dr. Artane Rizvanolli je ministarka ekonomije i predavač na Koledžu Riinvest od 2007 godine.

Nakon završetka osnovnih studija ekonomije na Univerzitetu u Prištini, ona je nastavila master studije u oblasti ekonomije u oblasti poslovne analize na Univerzitetu Staffordshire sa fokusiranim istraživanjem veze ljudskog kapitala i stranih direktnih investicija u evropskim tranzitnim ekonomijama.

Nakon šestogodišnjeg angažovanja kao istraživač u Riinvest institutu, ona je nastavila posao istraživača i savetnika za ekonomsku analizu i politiku, u okviru različitih kosovskih i međunarodnih organizacija u oblastima poput zapošljavanja, razvoja privatnog sektora, efekata dijaspore na ekonomiju, javnih finansija itd.

Osim maternjeg jezika, govori engleski i srpski jezik.