Inspektorat za Energetiku

1. Inspektorat za energetiku deluje u sklopu Ministarstva ekonomskog razvoja i vrši administrativni nadzor sprovođenja Zakona o energetici, Zakona o električnoj energiji, Zakona o energetskom regulatoru, Zakona o opremi pod pritiskom, Zakona o centralnom grejanju, Zakona o prirodnom gasu, Zakona o energetskoj efikasnosti i svih podzakonskih akata za sprovođenje ovih zakona.

2. Rukovodilac Inspektorata za energetiku izveštava Ministru.

3. Inspektorat za energetiku je na istom strukturalnom nivou sa Divizijama.

4. Broj zaposlenih u Inspektoratu za energetiku je pet (5).

Rukovodilac Inspektorata za energetiku: Afërdita Avdili
Tel: 038 200 215/33
Email: aferdita.avdili@rks-gov.net