Geološka služba Kosova

1.1. Kancelarija Generalnog Direktora;
1.2. Odeljenja;
1.3. Odseci.
2. Broj zaposlenih u Geološkoj službi Kosova je četrdeset devet (49).

1. Kancelarija Generalnog direktora Geološke službe Kosova sastoji se od:
1.1. Generalnog direktora
1.2. Jedno (1) administrativno pomoćno osoblje
1.3. Jednog (1) vozača.
2. Dužnosti i odgovornosti Generalnog direktora su utvrđene Zakonom br. 06/L-039 za Geološku službu Kosova i relevantno zakonodavstvo na snazi.
3. Dužnosti i odgovornosti državnog službenika Kancelarije generalnog direktora utvrđuju se u skladu sa relevantnim zakonima za javne službenike
4. Broj zaposlenih u Kancelariji Generalnog direktora Geološke službe Kosova je tri (3).

Odeljenja i odseci Geološke službe Kosova

1. Odeljenja i odseci Geološke službe Kosova su:
1.1. Odeljenje za regionalnu geologiju;
1.1.1. Odsek za mineralogiju i petrologiju;
1.1.2. Odsek za mineralne resurse;
1.1.3. Odsek za geohemiju i geoekologiju.
1.2. Odeljenje za sedimentologiju;
1.2.1 Odsek za sedimentologiju i paleontologiju;
1.2.2 Odsek za hidrogeologije i inženjersku geologiju;
1.3. Odeljenje za Seizmologiju;
1.3.1. Odsek za inženjersku seizmologiju, seizmotektonika i zemljotresno inženjerstvo;
1.3.2. Odsek geofizike i Instrumentalne sizmologije.
1.4. Odeljenje geoinformacije;
1.4.1. Odsek GIS-a (Kartografije) i baze podataka;
1.4.2. Odsek arhive, biblioteke i uređivanja.
1.5. Laboratorij geologije;
1.5.1. Odsek za hemijsko-mineraloške analize;
1.5.2. Odsek geotehnike.
1.6. Državni muzej kristala i minerala – „Trepča“;
1.6.1. Odsek za obogaćivanje, konzervaciju i zaštitu kristala i minerala Muzeja
1.6.2. Odsek za promovisanje Kristala i Minerala Muzeja.

Zamenik glavnog izvršnog direktora: Luan Morina
Email: luan.morina@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 212-00