Odsek nabavke

1. Misija Odseka za javne nabavke je obavljanje nabavki u ME i korišćenje sredstava ME na što transparentniji, pravičniji i efikasniji način, u punoj saglasnost sa Zakonom i pravilima javnih nabavki.
2. Dužnosti i odgovornosti Odseka za javne nabavke su:
2.1. Priprema, koordinira i sprovodi godišnji plan Ministarstva u oblasti javnih nabavki, u skladu sa važećom zakonskom regulativom;
2.2. Obezbeđuje da su svi zahtevi za nabavku pripremljeni u skladu sa pravilima i procedurama nabavke;
2.3. Propisuje metodologiju tenderske nabavke i procedure procene cena;
2.4. Sarađuje, koordinira i razvija ciljeve i aktivnosti sa svim organizacionim institucionalnim strukturama.
2.5. Pruža savete i pomaže menadžmentu u donošenju odluka u vezi sa spornim pitanjima koja mogu nastati u slučajevima izvršenja ugovora.
2.6. Obavlja i druge poslove u skladu sa važećim propisima o javnim nabavkama.

3. Rukovodilac Odseka za nabavke odgovara generalnom sekretaru.
4. Broj zaposlenih u Odseku nabavke je četiri (4).

Šef sektora za nabavku: Selami Berisha
Tel: 038 200 215 – 32
Email: selami.berisha@rks-gov.net