Zamenici Ministara

Getoar Mjeku

Zamenik ministra

 

 

Getoar Mjeku je pravnik za ekonomske i međunarodne poslove. Rođen u Prištini 1987. godine, školovao se sa visokim počastima u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je završio osnovne studije na počasnom programu na Teksaškom Luteranskom univerzitetu i programu Juris Doctor na Južnom metodističkom univerzitetu u Teksasu.

Poseduje advokatsku licencu u državi Teksas. Obavljao je svoju profesiju sa advokatskim kancelarijama u Americi i institucijama i preduzećima na Kosovu. Objavljivao je radove iz prava u međunarodnim časopisima i rezimeima.

Kao pravnik i aktivista Pokreta VETËVENDOSJE, Mjeku je zastupao tužioce u strateškim sporovima protiv zloupotreba u javnim preduzećima, zaštiti životne sredine i energetskom sektoru.

Od februara do juna 2020. godine, bio je pravni savetnik ministarke ekonomije u Vladi Kurti I, gde je pripremao odluke za razrešenje upravnih odbora javnih preduzeća koji su povredili fiducijarne obaveze, odluke za rešavanje problema lošeg upravljanja javnom imovinom i za uspostavljanje mera reciprociteta u trgovinskim odnosima sa Srbijom.

Od 29. marta 2021. godine do 1. septembra 2022. godine, bio je zamenik ministra industrije, preduzetništva i trgovine u Vladi Kurti II, pomažući da se uspostavi zakonitost, pravne reforme, promocija investicija i trgovinska pitanja.

Zamenik ministra Mjeku je nadgledao izradu važnih nacrta zakona i akata, koji obuhvataju, između ostalog, unapređenje i zaštitu investicija, trgovinu naftom, spoljnu trgovinu, zaštitu konkurencije, inspekcije, industrijsko vlasništvo i regulisanje cena.

Mjeku je 1. septembra 2022. godine imenovan za zamenika ministra u Ministarstvu ekonomije.