Zahtevi i obrasci za ovlašćenje

 

Nadležno ministarstvo izdaje ovlašćenje za:

1.1. Ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti, uključujući kalibraciju, testiranje, sertifikaciju i periodične kontrole opreme i instalacija pod pritiskom;
1.2. Interni organ ovlašćen za ocenjivanje usaglašenosti, uključujući ispitivanje i periodičnu kontrolu opreme i instalacija pod pritiskom, samo u okviru grupe kojoj pripada;
1.3 Ovlašćeni organ za ispitivanje i punjenje TNG boca, koji je odgovoran za pregled, punjenje boca, skladištenje, transport, održavanje i tehničku kontrolu TNG boca;
1.4. Ovlašćeni organ za ispitivanje i punjenje boca tehničkim gasovima, koji je odgovoran za ispitivanje, punjenje boca, skladištenje, transport, održavanje i tehničku kontrolu boca tehničkim gasovima.

Da biste preuzeli prijavu i obrazac, kliknite ispod:

Za preuzimanje zahteva KLIKUJTE  ISPOD:
– FORMULAR  ZA  OCENU TEHNIČKE  SIGURNOSTI  ENERGETSKIH OPREMA

Takođe, zainteresovani za podnošenje zahteva za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje opreme pod pritiskom moraju popuniti ZAHTEV ZA OVLAŠĆENJE. Nakon kompletiranja zahteva podnosi se u kancelariju Inspektorata ili putem elektronske pošte na adresu:
Aferdita.Avdili@rks-gov.net

– ZAHTEV ZA OVLAŠĆENJE