Kontakt

ADRESA:
VLADA REPUBLIKE KOSOVA
MINISTARSTVO EKONOMIJE
TRG „ZAHIR PAJAZITI“, BR. 36
10000 PRIŠTINA, REPUBLIKA KOSOVO
_______________________________________________________________
KABINET MINISTRA:

Ministar: ARTANE RIZVANOLLI
Email: artane.rizvanolli@rks-gov.net

Izvršni pomočnik ministra: Arlinda Qerimi

Tel: +383 (0) 38 200 215-00
Email: arlinda.qerimi@rks-gov.net

Administrativni pomočnik ministra: Arta Aliu

Tel: +383 (0) 38 200 215-01

E-mail: arta.aliu@rks-gov.net

_______________________________________________________________
Zamenik ministra: GETOAR MJEKU
Email:
getoar.mjeku@rks-gov.net

Administrativni pomočnik zamenika ministra: Yllka Ipek
Tel: +383 (0) 38 200 215-97

Email: yllka.ipek@rks-gov.net

_____________________________________________________________________________

Zamenik ministra: Nenad Stanojević
Email:
nenad.stanojević@rks-gov.net

 

Pomočnik: Yllka Ipek
Tel: +383 (0) 38 200 215 14

Email: Erodita.Haziri@rks-gov.net

_______________________________________________________________________________
KANCELARIJA GENERALNOG SEKRETARA:
Zamenik generalnog sekretara: Leonita Shabani – Mularama
Tel: +383 (0) 38 200215/35
+383 (0) 38 200215/49
Email: leonita.shabani@rks-gov.net

_______________________________________________________________
Službenik odgovoran za prijem i
rukovanje slučajevima signalizacije: Arbnor Hoxha
Email: arbnor.hoxha@rks-gov.net
_______________________________________________________________
JEDINICA ZA POLITIKU PREDUZEČA JEDINICA ZA POLITIKU I MONITORING
Zamenik Direktor jedinice: Valon Prebrezaq
Email: valon.prebreza@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-78
_______________________________________________________________
KOSOVSKA GEOLOŠKA SLUŽBA
Zamenik glavnog izvršnog direktora: Luan Morina
Email: luan.morina@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 212-00
_______________________________________________________________
ENERGETSKI INSPEKTORAT
Zamenik Šef Inspektorata: Aferdita Avdili
Email: Aferdita.Avdili@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215/33
_______________________________________________________________
ODELJENJE UNUTRAŠNJE REVIZIJE
Šefa Odeljenja revizije: Mybera Hyseni
E-pošta: Mybera.Hyseni@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-98
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I
KOORDINACIJA POLITIKE
Zamenik Direktora Departmana: Kaltrina Shurdhaj
Email: Kaltrina.Shurdhaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-45
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA ENERGETU
Zamenik direktora Departmana za energetiku: Besim Veselaj
Email: Besim.Veselaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-09
_______________________________________________________________
RUDARSKO ODELJENJE
Direktor Odeljenja za rudarstvo: Skender Sallahi
Email: Skender.Sallahi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-13
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA POST-TELEKOMUNIKACIJE
I INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Direktor Odeljenja: Agim Kukaj
Email: Agim.Kukaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-86
_______________________________________________________________

PRAVNI ODELJENJE
Ddirektora Departmana: Naim Zeqiri
Email: Naim.R.Zeqiri@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-11
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA FINANSIJE I OPŠTE USLUGE
Direktor Departmana: Agim Thaçi
E-pošta: Agim.Thaci@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-31
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA NABAVKE
Šef odeljenja: Selami Berisha
E-pošta: selami.berisha@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-32
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA JAVNU KOMUNIKACIJU
Šef odeljenja: Diana Gjonbalaj
Email: diana.gjonbalaj@rks-gov.net;
me.info@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-05
+383 (0) 38 200 215-08