Kontakti

ADRESA:
QEVERIA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
MINISTRIA E EKONOMISË
SHESHI “ZAHIR PAJAZITI”, NR. 36
10000 PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS 

_____________________________________________________________

KABINETI I MINISTRES: 

Ministre: ARTANE RIZVANOLLI
Email: artane.rizvanolli@rks-gov.net

 

Asistente Ekzekutive e Ministres: Kadishe Sinani

Tel: +383 (0) 38 200 215-00

E-mail: kadishe.sinani@rks-gov.net

Asistente administrative e Ministres: Arlinda Qerimi

Tel: +383 (0) 38 200 215-01

E-mail: arlinda.qerimi@rks-gov.net 

_____________________________________________________________
Zëvendësministër: Getoar Mjeku
Email: getoar.mjeku@rks-gov.net

 

Asistente Administrative: Yllka Ipek
Tel: +383 (0) 38 200 21 597

Email: yllka.ipek@rks-gov.net

___________________________________________________________________________

Zëvendësministër: Nenad Stanojević
Email:
nenad.stanojević@rks-gov.net

Asistente: Erodita Haziri
Tel: +383 (0) 38 200 215 14
Email: Erodita.Haziri@rks-gov.net

___________________________________________________________________________

ZYRA E SEKRETAR/ES/IT TË PËRGJITHSHME:

Zëvendëssekretare e Përgjithshme: Leonita Shabani – Mullarama
Tel: +383 (0) 38 200215/35
+383 (0) 38 200215/49
Email: leonita.shabani@rks-gov.net

____________________________________________________________________
Zyrtar përgjegjës për pranimin dhe
trajtimin e rasteve të sinjalizimit: Arbnor Hoxha
Email: arbnor.hoxha@rks-gov.net

STRUKTURA ORGANIZATIVE:

AGJENCIA E KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË
Zv.Kryshef  Ekzekutiv: Naim Zeqiri
Email: naim.zeqiri@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-55

__________________________________________________________________
NJËSIA PËR POLITIKA DHE MONITORIM TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE
Drejtor i Njësisë: Valon Prebreza
Email: valon.prebreza@rks-gov.net
Tel:
__________________________________________________________________
SHËRBIMI GJEOLOGJIK I KOSOVËS
Zv.Kryshef  Ekzekutiv: Luan Morina
Email: luan.morina@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 212-00

Zyrtare përgjegjse për pranimin dhe
trajtimin e rasteve të sinjalizimit në SHGJK: Flutra Smakiqi – Thaçi
Email: Flutra.Smakiqi@rks-gov.net
__________________________________________________________________

INSPEKTORATI I ENERGJISË
Udhëheqëse e Inspektoratit: Aferdita Avdili
Email: Aferdita.Avdili@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215/33
__________________________________________________________________
DIVIZIONI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
Zv.Udhëheqëse e Divizionit të Auditimit: Aida Llolluni
Email: aida.llolluni@rks-gov.net
Tel:+383 (0) 38 200 215-98
_________________________________________________________________

DEPARTAMENTI I INTEGRIMIT EVROPIAN,
KOORDINIMIT TË POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK
Zv.Drejtor i Departamentit: Shkelzen Kuqi
Email: shkelzen.kuqi@rks-gov.net
Tel:+383 (0) 38 200 215-94
_________________________________________________________________

DEPARTAMENTI I ENERGJISË
Zv.Drejtor i Departamentit të Energjisë: Sabit Gashi
Email: sabit.gashi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-09
_________________________________________________________________
DEPARTAMENTI I MINIERAVE
Drejtor i Departamentit të Minierave: Skender Sallahi
Email: Skender.Sallahi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-13
_________________________________________________________________

DEPARTAMENTI I POSTË-TELEKOMUNIKACIONIT
DHE TEKNOLOGJISË INFORMATIVE E KOMUNIKUESE
Drejtor i Departamentit: Agim Kukaj
Email: Agim.Kukaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-86
_________________________________________________________________
DEPARTAMENTI LIGJOR
Zv.Drejtor i Departamentit: Fazile Bekteshi
Email: fazile.bekteshi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-79
_________________________________________________________________
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
Drejtor i Departamentit: Agim Thaçi
Email: Agim.Thaci@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-31

_________________________________________________________________
DIVIZIONI I PROKURIMIT
Udhëheqës i Divizionit: Selami Berisha
Email: selami.berisha@rks-gov.net
Tel:+383 (0) 38 200 215-32

_________________________________________________________________
DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
Udhëheqëse e Divizionit: Diana Gjonbalaj  
Email: diana.gjonbalaj@rks-gov.net;
me.info@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-05
+383 (0) 38 200 215-08