Dokumentet e Lëshuara

Për të shkarkuar dokumentet e lëshuara bazuar në aktet Ligjore: Ligji për Energji; Ligji për Pajisjet në Presion dhe aktet nënligjore: U.A nr. 2006/08 të MTI-së dhe U.A. nr.01/2008 të MZHE-së mund klikoni më lartë.