Komisioni Ndërministror për NP

Vendimet e Komisionit Ndërministror

Ndërmarrjet Publike Qendrore

Ndërmarrjet Publike Rajonale të Ujitjes dhe Ujësjellësit