Odeljenje za informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

1. Misija IKT-a je razvoj u sektoru elektronskih i poštanskih komunikacija, informacionih tehnologija i digitalne ekonomije, kao i predstavljanje Kosova u Evropskoj komisiji, u okviru „Podkomiteta za inovacije, informaciono društvo i socijalne politike“.
2. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za informacione i komunikacione tehnologije su:
2.1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje strateških dokumenata u oblasti elektronskih i poštanskih komunikacija, informacionih tehnologija i digitalne ekonomije;
2.2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u oblastima elektronskih i poštanskih komunikacija, informacionih tehnologija i digitalne ekonomije;
2.3. Prati i izrađuje redovne periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politike/strategije za sektore elektronskih i poštanskih komunikacija, informacionih tehnologija i digitalne ekonomije;
2.4. Identifikuje, predlaže i definiše standarde za sektore poštanskih, elektronskih komunikacija i informacionih tehnologija na nacionalnom nivou;
2.5. U sektoru elektronskih komunikacija ispituje usklađenost sa evropskim standardima, podstiče ulaganja za razvoj fiksne i mobilne širokopojasne infrastrukture, povećanje pristupa širokopojasnoj infrastrukturi obrazovnih i zdravstvenih ustanova;
2.6. U poštanskom sektoru ispituje usklađenost sa evropskim standardima koji uključuju tarife, kvalitet usluga i tehničke standarde;
2.7. U sektoru informacionih tehnologija, razvija i podržava informacione tehnologije i IT inovacije, posebno elektronsku trgovinu; elektronska identifikacija; bezbednost informacionih sistema; pristup tehnologiji; kao i promovisanje razvoja IKT sistema obuke;
2.8. U sektoru digitalne ekonomije podržava razvoj digitalne ekonomije, uključujući i druge nove tehnologije, kao što su: veštačka inteligencija, internet stvari, veliki podaci, računar oblak, virtuelna stvarnost, 3D štampa itd.;
2.9. Predstavlja Kosovo u Evropskoj komisiji, u okviru „Podkomiteta za inovacije, informaciono društvo i socijalne politike“, za sektore elektronskih komunikacija, informacionih tehnologija i digitalne ekonomije; u Savetu za regionalnu saradnju za stub „Digitalne integracije“ i druge regionalne i međunarodne inicijative vezane za oblast IKT;

3. Direktor Odeljenja za informacione komunikacione tehnologije odgovara generalnom sekretaru.
4. U okviru ovog odeljenja su sledeći Odseci:

4.1. Odsek za informacione tehnologije
4.2. Odsek za elektronske i poštanske komunikacije
4.3. Odsek za digitalnu ekonomiju.

5. Broj zaposlenih u Odeljenju za informacione komunikacione tehnologije je četrnaest dvanaest (12).

Kontakti:
Rukovodilac departmana: Agim Kukaj
Tel: 038 200 215 / 86
Email: agim.kukaj@rks-gov.net

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za informacionu tehnologiju su:

1.1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje strateških dokumenata u sektoru informacionih tehnologija;
1.2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje propisa u oblasti informacionih tehnologija;
1.3. Prati i priprema periodične izveštaje o sprovođenju politika/strateških dokumenata u sektoru informacionih tehnologija;
1.4. Razvija i podržava informacione tehnologije i inovacije u IT-u, posebno elektronskoj trgovini; elektronska identifikacija; bezbednost informacionih sistema; pristup tehnologiji; kao i promovisanje razvoja IKT sistema obuke;
1.5. Upravlja, administrira, održava i ažurira podatke sistema identifikacije i elektronskog potpisa.

2. Rukovodilac Odseka za informacione tehnologije odgovara direktoru Odeljenja za informacione i komunikacione tehnologije.

3. Broj zaposlenih u Odseku informacionih tehnologija je četiri (4).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za elektronske i poštanske komunikacije su:

1.1. Predlaže, izrađuje i nadzire sprovođenje politika/strateških dokumenata u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskog sektora;
1.2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje primenu propisa u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskog sektora;
1.3. Nadzire i priprema periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politike/strategije u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskog sektora;
1.4. Obezbeđuje da su evropski standardi integrisani u strateško planiranje i zakonodavstvo za elektronske komunikacije;
1.5. Upravlja, administrira, održava i ažurira podatke za Atlas elektronski sistem, koji sadrži tri (3) glavne mape: mapu infrastrukture; mapu usluga; i investicionu mapu;
1.6. Nadležan je za vođenje filatelističkih delatnosti, pripremu godišnjeg tematskog programa izdavanja poštanskih maraka, sastanak komisije poštanskih maraka i nakon njihovog odobrenja, davanje potrebnih uputstava za njihovu izradu i stavljanje u promet od javnog operatera.

2. Rukovodilac Odseka za elektronske i poštanske komunikacije odgovara direktoru Odeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije.

3. Broj zaposlenih u Oseku za elektronske i poštanske komunikacije je tri (3).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za digitalnu ekonomiju su:

1.1. Predlaže, izrađuje i nadgleda sprovođenje dokumenata politike u sektoru digitalne ekonomije;
1.2. Predlaže, izrađuje i nadzire primenu zakonodavstva u sektoru digitalne ekonomije;
1.2. Izrađuje redovne periodične izveštaje o sprovođenju političkih/strateških dokumenata i zakonodavstva u sektoru digitalne ekonomije;
1.4. Upravlja, administrira, održava i ažurira podatke Kosovske mreže za istraživanje i obrazovanje – KMIO;
1.5. Osigurava da su evropski standardi integrisani u strateško planiranje i zakonodavstvo za sektor digitalne ekonomije;
1.6. Podržava razvoj digitalne ekonomije, uključujući i druge nove tehnologije, kao što su: veštačka inteligencija, internet stvari, veliki podaci, računar oblak, virtuelna stvarnost, 3D štampa, itd.).

2. Rukovodilac Odseka za digitalnu ekonomiju odgovara direktoru Odeljenja za informacione komunikacione tehnologije.

3. Broj zaposlenih u Odseku za digitalnu ekonomiju je četiri (4).