Savetnici Ministra

Anyla Beqa

Politički savetnik ministra

Anyla Beqa završila je studije nivoa master u oblasti međunarodne ekonomije i finansija na Univerzitetu John Hopkins u Vašingtonu. Anyla je završila univerzitetske studije u TIR Kosovo u 2015 godini, u oblasti ekonomskih statistika i javnih politika.

Dok je bila u Vašingtonu ona je takođe radila u Svetskoj banci, IBRD, u Odeljenju energetike i grejanja. Radila je u energetskom sektoru nekoliko godina, na kraju kao koordinator projekta finansiranog od strane EU, “Politika održive energije Jugoistočne Evrope.”

Osim njenih doprinosa u upravljanju projektima, kao stručnjak za energetiku, ona je kontinuirano bila fokusirana na modeliranju energije i analize podataka i projekcija za sektor energije na Kosovu.

Anyla je obavljala i dobrovoljni rad od ranog uzrasta u zadnje vreme služeći kao predsednica Omladinskog saveta  Ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu.


Edita Pozhegu

Politički Savetnik

Edita Pozhegu je završila studije na Univerzitetu Sciences Po, u Dijon u Francuskoj i kasnije je nastavila u RIT Kosova sa studijama u oblasti mira i konflikta.

Edita je počela rad u odnosima sa javnošću i medijima u Studentskom udruženju  “Projekat široke perspektive” u Francuskoj i u Gruziji, fokusirajući se na uticaj medija u nacionalnom konfliktu.

Nakon povratka na Kosovo, ona ima više od 5 godina iskustva kao stručnjak u javnim odnosima u nekoliko organizacija i institucija na Kosovu, uključujući i Institut  ATOMI, IPKO Foundation, Kosovski Komitet MENSA International i Open Data Kosovo.

Osim albanskog jezika govori engleski, francuski, italijanski i turski jezik


Milot Kelmendi

Spoljni politički savetnik

Milot Kelmendi je završio studije Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Prištini.

On ima više od 18 godina radnog iskustva u energetskom sektoru Kosova, i međunarodnim zemljama. Njegov rad bio je fokusiran uglavnom na upravljanje kompanija za distribuciju energije, razvijajući strategije za smanjenje gubitaka ATC&C-a, zaštitu prihoda, poboljšanje delovanja DisCO, komercijalne performanse, procese naplaćivanja itd.

Miloti je savetnik komercijalnog menadžmenta projekta “Power Africa Initiative” od  Manitoba Hydro International i USAID-a u Nigeriji u Africi. Pre toga on je radio kao savetnik u Tetra Tech; kao menadžer regionalnih operacija u KEDS-u; kao menadžer performanse i ekspert za praćenje operacija KEK-a, itd.


Fjolla Fazliu

Politički savetnik ministra

Fjola Fazljiu je završila fakultetske studije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, smer za elektrotehniku 2018. godine.

Ona je 2019. godine nastavila dvogodišnje studije na smeru tehnologije obnovljivih izvora energije u Ajovi, SAD, kao stipendista u okviru programa programit “Women in Energy” („Žene u energetici“) Korporacije Milenijumski izazov.

Tokom studija u Ajovi, radila je kao istraživač u kancelariji dekana i završila je obuku za energetski pregled stambenih objekata  i fondacije za očuvanje energije.

Pored albanskog, govori engleski i nemački jezik.


Merita Osmani Ejupi

Politički savetnik ministra


Besart Jashari

Politički savetnik ministra


Edona Bajçinca

Politički savetnik ministra

Edona Bajčinca je diplomirala sociologiju na Univerzitetu u Prištini (2008).

Kao suosnivač “Bold Productions” od juna 2020. godine, Edona je vodila različite projekte u oblasti marketinga i komunikacija, obogaćujući portfolio kompanije.

Njena dužnost kao izvršni direktor (CEO) za pet uzastopnih godina na „British Academy of Kosova“ je osnažila nebrojene pojedince kroz efikasne programe u obrazovanju i inovacijama.

Edonina posvećenost je odigrala važnu ulogu dok je vodila komunikacioni program za “Youth Prep Club” u američkom Savetodavnom centru “EducationUSA” Advising Center na Kosovu.

Tokom svog iskustva kao menadžer za odnose sa klijentima i specijalista za komunikacije u „Karrota ADS“, ona je imala strateški pristup prema klijentima i svojim zalaganjem je uticala na jačanje odnosa sa klijentima.

Edonina široka finansijska ekspertiza i strateško znanje bili su važni u njenoj ulozi glavnog finansijskog direktora i člana odbora za donošenje odluka u lokalnoj fabrici SCAMPA N.P.T. Sedam godina zaredom, njeno rukovodstvo je igralo ključnu ulogu u oblikovanju finansijske stabilnosti fabrike.

Karijera Edone Bajčince je svedočanstvo njene nepokolebljive posvećenosti napretku i njene sposobnosti da inspiriše i rukovodi u različitim industrijama.