Obnovljivi izvori energije (OIE)

Vlada Republike Kosova je donela odluku o podsticajima za OIE (2007-2013) ,od kojih su glavni:

  • Odobri RKE tarifnim podsticaja (feed – in tarife ) za pojedine vrste obnovljivih izvora energije, kao što su električne energije u malim hidroelektranama do 10 MV , ( 63,3 € / MVh ) energiju vetra ( 85 € / MVh ) i energije proizvedene iz biomase ( 71,3 € / MVh ) . Uz novi ciljevi prognoza proizvodnja energije iz OIE ciljeva očekuje se da bude deo fotonaponske energije za koji će biti postavljen feed-in tarife.
  • Sticanje OIE energije prioritetnih ,operator distribucije električne energije.
  • Obavezno Kupovina Elektrodistribucija Operater cele količine električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije , čak i kada ta energija prevazilazi potreba za energijom.

Kliknite ovde: Zakonski Okvir

Kliknite ovde: Strategija

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja (MER)

Uloga:
– Razvoj OIE razvojne politike
– Izrada akcionog plana za OIE
– Nadgledanje sprovođenja politike za OIE
– Određivanje Ree ciljeva.


Regulatorni ured za energiju (RUE)

Uloga:
– Sprovođenje regulatornog okvira
– Definicija feed – in tarife
– Izdavanje , izmenu, suspenziju ili povlačenje dozvole / ovlašćenja
– Priprema tarifne metodologije ,
– Razvoj procedura odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vlast ,
– Izdavanje uverenja o poreklu ;
– Obezbediti da prenos i distribuciju tarifa za priključenje i korišćenje sistema prenosa i distribucije , da ne diskriminišu električne energije iz OIE sredina


Operator prenosnog sistema (KOSTT) i Operator distributivnog sistema (ODS)

Uloga:
– Obezbediti povezivanje sistema u bilo kom novom proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije ,
– Procena troškova priključenja na sistem
– Utvrđivanje i objavljivanje i KOSTT ( ODS ) standardna pravila u vezi sa podelom troškova za instalaciju sistema , kao što su priklucenja i pojačanja u svim između proizvođača električne energije koji imaju koristi od njih.

Aplikacija za Zaposlenje (konkurs za avanciranje državnih službenika MED)


Konkurs za avansiranje državnih službenika MED: Rukovodioc Departmana rudarstva


Projekti i studije sprovedene u oblasti OIE očekivanja i podsticaja

– Potencijali Kosova vodene energije (PDF)

– Prethodne studije opravdanosti i identifikovati potencijalne energije vetra na Kosovu (2010) Delimično

– Studija o pripremi projektnih podataka za sisteme koji koriste solarne energije na Kosovu – 2010

– Studija o razvoju proizvodnje energije iz biogoriva ( 2012 )

– Promotivna kampanja za EE i OIE (2012-2013)

Procedure za ulaganja u energetiku

Koraci koje treba pratiti i institucije odgovorne za izdavanje licenci i dozvola za projekte obnovljivih izvora energije

 
Korak 1
Agencija za privredne registre Kosova ( vvv.arbk.org )
– Registracija preduzeća


Korak 2
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja ( https://mmph.rks-gov.net/ )
– Dozvola za zaštitu životne sredine
– Dozvola za korišćenje vode ( ako je u pitanju hidro )
– Građevinska dozvola ( za preko 20MV instalisane snage )


Korak 3
Dozvole zavisnosti od lokacije objekta
– Agencija za šume Kosova ( ako je bilo pod uticajem šuma )
– Ministarstvo kulture, omladine i sporta (ako ima oštećenu površinu od posebnog interesa / arheološkog područja)


Korak 4
Ministarstvo za infrastrukturu
– Dozvola za priključenje na postojeću putnu infrastrukturu


Korak 5
Opština
– Građevinske dozvole ( instalisane snage 20MV dole )
– Ugovor za korišćenje zemljišta


Korak 6

KEDS-KESCO (www.keds-energy.com;www.kesco-energy.com)

– Ovlašćenje za priključenje na elektrodistributivni sistem – kontakt osoba: Sabri.Ternava@keds-energi.com, tel: 038 501 701 1566

– Ugovor o otkupu energije od dobavljača KESCO – kontakt osoba: Rudina.Heroi@kesco-energi.com, tel: 038 501 701 6172”


Korak 7
Regulatorna kancelarija za energetiku
– Ovlašćenje za proizvodnju električne energije


Podsticajni Naknade
Podsticajne tarife za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i šema podrške dobili :

Primarni izvor obnovljive energjie (€/MV)
HC (< 10 MV) 63.3
Vetar 85.00
Solarni 136. 4
Biogasa i biomase 71.3

Izgradnju novih energetskih kapaciteta kroz proceduru autorizacije je na mestu . Kao rezultat ovog procesa , RUE i dalje da prima prijave .
Izgradnju novih energetskih kapaciteta kroz proceduru autorizacije je na mestu . Kao rezultat ovog procesa , RUE nastavlja da prima zahteve za više informacija:  https://blekko.com/ws/source=a92683ac&toolbarid=zgametb&tbp=404&u=B8B502A7BE9AD3A83F194051EE87BA24&q=https://ero-ks.org/autorizimi%20tenderimi/regjistri%20i%20aplikuesve/10_09_2013_rexhistri_i_aplikuesve_per_autorizim.pdf