Kosovo će se pridružiti programu Digitalna Evropa vrednom 7 milijardi evra

Priština, 13.12.2023 – Ministarka Ekonomije Artane Rizvanoli potpisala je Okvirni Sporazum Programa Digitalna Evropa, dok je od strane Evropske Komisije sporazum potpisao Roberto Viola, Komesar za Komunikacije, Mreže, Sadržaj i Tehnologiju .

Okvirni sporazum između Evropske Unije i Republike Kosovo omogućava Kosovu da učestvuje u programu Evropske Unije „Digitalna Evropa“. Ovaj novi program kreirala je i finansirala Evropska Unija u cilju omogućavanja digitalne transformacije, povećanja korišćenja digitalnih tehnologija za preduzeća i građane, što će pozitivno uticati na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta.

Kroz učešće Kosova u ovom programu, saradnja između Evropske unije i Republike Kosovo će biti ojačana i dalje razvijena. Implementacija ovog sporazuma biće u skladu sa relevantnim zakonodavstvom, nakon usvajanja od strane Vlade i Skupštine Republike Kosovo.

Preduzeća, javne uprave kao i nevladine organizacije iz zemalja potpisnica ovog sporazuma imaće priliku da apliciraju u projektima koji se odnose na specifične oblasti kao što su veštačka inteligencija i napredne digitalne veštine.

Ovaj program ima za cilj da poveća pristup digitalizaciji za građane, preduzeća i institucije, a kroz strateške grantove unapredi četiri oblasti: računarski resursi visokih performansi, veštačka inteligencija (AI), napredne digitalne veštine i ubrzanje najboljeg korišćenja digitalnih kapaciteta i interoperabilnost.

Ovaj program ima za cilj da približi zemlje Zapadnog Balkana privredi i društvu EU, da podrži digitalizaciju uopšte, posebno malih i srednjih preduzeća.

Više informacija o programu: https://vvv.ioutube.com/eatch?v=_VkziMgjD4E