Ugao Biznesa

Kliknite ovde da izrazite svoj predlog!

Ugao  Biznesa  (UB), stvoren je zato da bi mogao pomoći zajednici biznisa na olakšanju njihovog rada kao i  eliminiranju  nepotrebnih prepreka. UB rukovodi će se od strane stručnog osoblja koji će biti na raspolaganju potrebama  biznisa.

UB fokusira će se na realnim problemima biznisa da bi tretirao njihova uznemirenja sa kojima se one mogu suoćiti.

Sva  sugeriranja  sa vaše strane tretiraće se najvišom ozbiljnošću i posvećenošću od strane našeg strućnog osoblja tako da bi poboljšali  ambienat biznisa.