Pravno Odeljenje

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Pruža pravnu podršku u izradi strateških dokumenata i zakona iz delokruga ministarstva;
 2. Pruža pomoć u izradi primarnog i sekundarnog zakonodavstva iz delokruga ministarstva;
 3. Obezbeđuje poštovanje tehnika i standarda za izradu zakonodavstva iz delokruga ministarstva;   
 4. Obezbeđuje usaglašavanje zakonodavstva ministarstva sa zakonodavstvom Evropske unije (acquis communautaire) i važećim zakonima na Kosovu;
 5. Pruža pravne savete i preporuke iz delokruga ministarstva na zahtev;
 6. Sarađuje sa Ministarstvom pravde radi zastupanja ministarstva u sudskim sporovima.


2. Rukovodilac Pravnog odeljenja izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja nalaze se sledeći odseci:


 1. Odsek za izradu i harmonizaciju  zakonodavstva;
 2. Odsek za nadzor sprovođenja zakona, pravnu podršku i međuinstitucionalnu saradnju u oblasti zakodavstva.

4. Broj zaposlenih u Pravnom odeljenju je  osam (8).


Kontakti:
Zamenik Rukovodioca Odeljenja: Fazile Bekteshi
Tel: 038 200 215 / 79
Email: fazile.bekteshi@rks-gov.net


Odsek za izradu i harmonizaciju zakonodavstva

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Pruža pomoć u izradi zakonodavstva i obezbeđuje usaglašenost sa važećim zakonom na Kosovu;
 2. Pruža pomoć organizacionim strukturama ministarstva u identifikaciji pitanja koja treba regulisati;
 3. Pruža potrebne pravne savete i  preporuke iz delokruga rada ministarstva;
 4. Obezbeđuje usaglašavanje zakonodavstva ministarstva sa acquis communautaire i važećim zakonima na Kosovu.


2. Rukovodilac Odseka za izradu i harmonizaciju zakonodavstva izveštava rukovodiocu Pravnog odeljenja.

3. Broj zaposlenih u Odseku za izradu i harmonizaciju zakonodavstva je tri (3). 

Odsek za nadzor sprovođenja zakonodavstva, pravne podrške i međuinstitucionalne saradnje u oblasti zakonodavstva

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Koordinira aktivnosti sa svim organizacionim strukturama ministarstva u cilju sprovođenja zakonodavstva;
 2. Pruža pravnu podršku u oblasti zakonodavstva;
 3. Identifikuje probleme u sprovođenju normativnih akata;
 4. Pruža pravnu podršku u izradi nacrta odluka, nacrta sporazuma, nacrta memoranduma i nacrta ugovora;
 5. Koordinira zakonodavne aktivnosti ministarstva sa relevantnim institucijama;
 6. Održava registar podzakonskih akata ministarstva.


2. Rukovodilac Odseka za nadzor sprovođenja zakonodavstva, pravne podrške i međuinstitucionalne saradnje u oblasti zakonodavstva izveštava rukovodiocu Pravnog odeljenja.

3. Broj zaposlenih u Odseku za nadzor sprovođenja zakonodavstva, pravne podrške i međuinstitucionalne saradnje u oblasti zakonodavstva je četiri (4). 

KOSOVO IN UNESCO