Republika Kosovo postaje deo Evropske geološke karte

Priština, 06.04.2024. godine – Ministarstvo ekonomije, odnosno Geološki zavod Kosova, nakon intenzivnog rada sa Evropskim geološkim zavodom (EuroGeoSurveys – EGS) uspeo je da ubedi relevantne aktere unutar ove organizacije da Republiku Kosovo treba tretirati kao i sve duge zemlje u regionu, odnosno treba da se odrazi kao posebna zemlja u Evropskoj geološkoj karti.

Ovaj uspeh je postignut i sada će se naša zemlja pod imenom Kosovo sa svojim punim administrativnim granicama, bez fusnota, ogledati kao posebna teritorija, u okviru Evropske geološke karte.

Evropska geološka služba (EuroGeoSurveys -EGS) je organizacija koja trenutno broji oko 37 zemalja članica i njen cilj je da kroz međusobnu saradnju obezbedi geološke karte i druge relevantne podatke za procese donošenja odluka u okviru evropskih institucija. Dok je Evropska infrastruktura geoloških podataka (EGDI) u okviru EuroGeoSurveys (EGS) platforma/baza podataka koja omogućava pristup panevropskim geološkim podacima. EGDI je centralna i veoma važna baza podatak za rad i saradnju svih članica u okviru Evropskog geološkog zavoda.

Izvor: https://tinyurl.com/KosovaNeEuroHartenGjeologjike