Ministarstvo Ekonomije i Opština Gnjilane potpisali su Sporazum o realizaciju projekta „Pametan Grad“

Priština, 21.05.2024 – Ministarka Ekonomije Artane Rizvanoli i gradonačelnik opštine Gnjilane Alban Hiseni potpisali su Sporazum o razumevanju za sprovođenje projekta “Pilotiranje koncepta Smart City (Neutral Host)“, u opštini Gnjilane.

Projekat ”Pilotiranje koncepta Smart City (Neutral Host)“sufinansiraće Ministarstvo Ekonomije i Opština Gnjilane i ima finansijsku vrednost od 550.000,00 evra.

Ministarka Rizvanoli je istakla da usvajanjem novih tehnologija zasnovanih na Internet of things (IoT) omogućavaju različita rešenja za efikasno korišćenje električne energije, digitalni sistem za upravljanje saobraćajem, upravljanje otpadom i pružanje opštinskih digitalnih usluga.

„Uspeh ovog projekta poslužiće kao model drugim opštinama na Kosovu, da svojim građanima ponude pametna rešenja kroz napredne tehnologije“, rekla je Rizvanoli.

Projekat “Pametan Grad“ omogućava opštini da bolje upravlja resursima i nudi bolje usluge, na osnovu podataka koji dolaze od različitih senzora i zaključaka koji proizilaze iz njihove interpretacije.

Tehnologija “Pametan Grad“ je lak i brz način da opštine obezbede održive i neophodne usluge za efikasno sprovođenje urbanog, ali i ruralnog razvoja.

Takođe, postojeće tehnologije sa poboljšanim mogućnostima obezbeđuju pametnu infrastrukturu upravljanja i kontrole senzora, koja omogućava gradovima da prikupljaju i analiziraju podatke sa mnogih povezanih uređaja na efikasan način, tako da nadležni mogu da donesu odgovarajuće odluke o uslugama koje treba da pruže.