Ministarka Rizvanoli posetila je Opštinu Leposavić

Leposavić, 08.02.2024 – Ministarka Ekonomije Artane Rizvanoli zajedno sa Zamenicima Ministra Getoar Mjeku i Nenad Stanojević posetili su Opštinu Leposavić, gde ih je primio predsednik opštine Lulzim Hetemi.

Ministarka Rizvanolli je naglasila da građani Leposavića i drugih opština na severu zemlje trebaju kvalitetne usluge koje poboljšavaju njihovu blagostanje.

Ministarka Rizvanoli i gradonačelnik opštine Leposavić, Lulzim Hetemi, razgovarali su o načinima na koje Ministarstvo Ekonomije i Opština mogu da ojačaju saradnju, posebno u povećanju energetske efikasnosti.

Tokom posete, Ministarka Rizvanoli se sastala i razgovarala sa osobljem Opštine Leposavić koji marljivo rade na pružanju usluga građanima, kao i sa predstavnikom Pošte Kosova, koja je otvorila poštu u Leposaviću iu opštinama i drugim opštinama na severu zemlje u novembru 2023.

Između ostalog, ove kancelarije nude poštanske usluge za građane koji mogu da plate registraciju vozila, saobraćajne kazne, lična dokumenta i razne institucionalne dozvole.