Građani moraju da kupe efikasnu opremu po kriterijumima definisanim u saopštenju ME

Priština, 11.09.2023 – Građani treba da budu oprezni kada kupuju efikasne aparate koji će biti subvencionisani od strane Ministarstva Ekonomije, jer se na tržištu reklamiraju proizvodi koji ne ispunjavaju kriterijume efikasnosti kućnih aparata.

Dana 18.08.2023. godine objavljen je poziv za podršku porodičnim potrošačima u ulaganju u efikasne kućne aparate i za podršku porodičnim potrošačima u ulaganju u sisteme obnovljive energije – solarni sistem za grejanje sanitarne vode.

Neće se subvencionisati oprema koja ne ispunjava kriterijume utvrđene u javnom pozivu od 18.08.2023.

Prema zakonima koji su na snazi u Republici Kosovo, svaki oblik prevare je kažnjiv. Zakonik br. 04/L-082 – o Krivičnom Zakonikom Republike Kosovo, član 299 Prevara kupaca tačka 1, kaže da svako lice koje, sa namerom da prevari kupce, pusti u opticaj proizvode sa deklaracijom na njima koja ne odgovaraju sadržaju, vrsti, poreklu, ili kvalitetu koji se uobičajeno očekuje od takvih proizvoda, ili pusti u promet proizvode bez deklaracije na kojoj piše sadržaj, vrsta, poreklo ili kvalitet proizvoda, kada je takva deklaracija zakonom propisana, kazniće se novčano ili kaznom zatvora u trajanju do tri (3) godine.

Dok se u tački 2. navodi da svako lice koje, sa namerom da prevari kupce, lažno objavi smanjenje cene ili očekivano povećanje cene dobara ili na bilo koji drugi način otvoreno koristi lažno reklamiranje, kazniće se novčano ili kaznom zatvora u trajanju do godinu dana.

Građani koji se susreću sa lažnim proizvodima na tržištu treba da se jave Odeljenju za Zaštitu Potrošača koje deluje u okviru MIPT-a.

Broj telefona na koji potrošači mogu da se obrate svojim pritužbama je: 0800 11000

Podnošenje žalbe: https://konsumatori.rks-gov.net/complaintPost.php

dok je sajt za zaštitu potrošača: https://konsumatori.rks-gov.net/

U nastavku možete pronaći link gde možete da proverite kategoriju uređaja (oznaku licence), kojoj kategoriji pripada efikasan kućni aparat: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Na sledećoj fotografiji možete videti kako izgledaju oznake efikasnosti opreme koju ćemo subvencionisati uz podršku Evropske Unije (Evropska Unija na Kosovu):