Pristup Javnim Dokumentima

Prema Zakonu o pristupu javnim dokumentima (Zakon br 06 L – 081) Ministarstvo za ekonomski razvoj omogućava, medija, civilnog društva i svih interesnih grupa da imaju pristup svim potrebnim dokumentima , osim dokumenata u kojoj , po zakonu ne može biti pristup ili ograničen pristuppuna .


Relevantno Službenik: Fadil Bajraktari
                                   

Tel: 038 200 215/ 08
E-mail: fadil.Q.bajraktari@rks-gov.net

              me.info@rks-gov.net

ZAKON Br. 03/L-215 O UVIDU U JAVNIM DOKUMENTIMA

KOSOVO IN UNESCO