Odsek za internu reviziju

Dužnosti i odgovornosti:

  1. Obezbeđuje pravilno sprovođenje i poštovanje zakona, propisa, politika, uputstava i priručnika utvrđenih važećim zakonodavstvom;
  2. Obezbeđuje pravovremenu pripremu nacrta strateškog plana revizije na osnovu procene rizika;
  3. Organizuje, sprovodi i nadgleda sve aktivnosti interne revizije za ministarstvo i podnosi rezultate revizije u skladu sa važećim zakonodavstvom;
  4. Priprema i podnosi kvartalne i godišnje izveštaje o svim revizorskim aktivnostima;
  5. Priprema i sprovodi program osiguranja kvaliteta za internu i eksternu procenu funkcije interne revizije;
  6. Bez odlaganja izveštava višem rukovodstvu i Revizorskom odboru o svakom pokazatelju aktivnosti prevare ili korupcije, pruža predloge za poboljšanje situacije, a ukoliko više rukovodstvo ne preduzme odgovarajuće postupke, obaveštava druge nadležne organe.


2. Rukovodilac Odseka za internu reviziju izveštava ministru.

3. Broj zaposlenih u Odseku za internu reviziju je dva (2). 

KOSOVO IN UNESCO