Odeljenje za Rudarstvo

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže, izraÄ‘uje i osigurava sprovoÄ‘enje političkih/strateških dokumenata u rudarskom sektoru;
 2. Predlaže, izrađuje i osigurava sprovođenje zakonodavstva za rudarski sektor;
 3. Priprema i nadgleda planove za razvoj zajednica koje su pogoÄ‘ene   rudarskim aktivnostima;
 4. Pruža podršku u izradi, razmatranju i predlaganju usvajanja Plana za upravljanje dokumentima o upravljanju mineralnim resursima.
 5. Predlaže i izrađuje programe za promovisanje mineralnih resursa;
 6. Upravlja, ažurira i održava bazu podataka o rudarskim i energetskim  delatnostima;
 7. Obrađuje tehničku dokumentaciju za proizvodnju i pripremu bilansa iskoristivih mineralnih resursa.


2. Rukovodilac Odeljenja za rudarstvo izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja nalaze se:


 1. Odsek za rudarske politike;3.2 Odsek za mineralne resurse i bilans;
 2. Odsek za bazu podataka i promociju.

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za rudarstvo je jedanaest (11).

Kontakti:
Direktor Odeljenja: Skender Sallahi
Tel : 038 200 215 / 13
E-mail: skender.sallahi@rks-gov.net 

 

Odsek za bazu podataka i promociju

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Upravljanje, održavanje i ažuriranje baze podataka o rudarskim i energetskim delatnostima;
 2. Prikupljanje, obrada i digitalizacija podataka o rudarstvu;
 3. Održavanje softverskih licenci i druge digitalne tehničke opreme;
 4. Nadgleda, izrađuje i dizajnira tematske karte za rudarski i energetski sektor, putem profesionalnih softvera;
 5. Rukovodi procesom pripreme raznih materijala za promociju mineralnih resursa;
 6. Izrađuje redovne izveštaje o rudarskim aktivnostima i razvojima;
 7. Učestvuje u izradi zakonodavstva i političkih/strateških dokumenata za rudarski sektor;
 8. Održava funkcionisanje Kosovskog nacionalnog GIS-a podacima iz oblasti rudarstva i energetike;


2. Rukovodilac Odseka za bazu podataka i promociju izveštava rukovodiocu Odeljenja za rudarstvo.

3. Broj zaposlenih u Odseku za bazu podataka i promociju je tri (3). 

Odsek za mineralne resurse i bilans
Dužnosti i odgovornosti:

 1. Prikuplja i obrađuje podatke iz istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa;
 2. Učestvuje u procesu izrade i preispitivanja političkih/strateških dokumenata u rudarskom sektoru;
 3. Učestvuje u izradi zakonodavstva za rudarski sektor;
 4. Prati razvoj i podržava primenu tehničkih standarda i propisa za rudarski sektor;
 5. Prati, planira i koordinira aktivnosti u pripremi predloga liste za rudarske  rente;
 6. Obrađuje tehničku dokumentaciju za proizvodnju i pripremu bilansa iskoristivih mineralnih resursa;
 7. Učestvuje u pripremi i predlaže materijale i podatke za promociju mineralnih sirovina;
 8. Izrađuje redovne periodične izveštaje o podacima o bilansu i rudarskim aktivnostima;

2. Rukovodilac Odseka za mineralne resurse i bilans izveštava rukovodiocu Odeljenja za rudarstvo.

3. Broj zaposlenih u Odseku za mineralne resurse i bilans je tri (3).

Odsek za rudarske politike

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Rukovodi procesom izrade i preispitivanja političkih/strateških dokumenata u rudarskom sektoru;
 2. Predlaže, izrađuje i prati sprovođenje zakonodavstva za rudarski sektor;
 3. Izrađuje redovne periodične izveštaje o sprovođenju Strategije za rudarstvo;
 4. Izrađuje i nadgleda planove za razvoj zajednica koje su pogođene  rudarskim aktivnostima;
 5. Pruža podršku u razmatranju i predlaganju usvajanja Plana za upravljanje mineralnim resursima;
 6. Razmatra prostorne planove u vezi sa upravljanjem mineralnim resursima.


2. Rukovodilac Odseka za rudarske politike  izveštava rukovodiocu Odeljenja za rudarstvo.

3. Broj zaposlenih u Odseku za rudarske politike je četiri (4). 

KOSOVO IN UNESCO