Odeljenje za finansije i opšte usluge

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima ministarstva, asistira rukovodstvu u unutrašnjoj organizaciji, pruža administrativnu i logističku podršku i usluge informacione tehnologije;
 2. ObezbeÄ‘uje sprovoÄ‘enje procedura za odabir i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja u skladu sa važećim zakonodavstvom;
 3. Koordinira pripremu, izvršenje, izveštavanje i procenu budžeta ministarstva;
 4. Koordinira pravovremeno izvršenje finansijskih obaveza ministarstva;
 5. Održava IT opremu i pruža usluge IT;
 6. Upravlja arhivskim sistemom i internim dokumentima ministarstva;
 7. Pruža logističke usluge ministarstvu.


2. Rukovodilac Odeljenja za finansije i opšte usluge izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja nalaze se sledeći odseci:


 1. Odsek za ljudske resurse;
 2. Odsek za budžet i finansije;
 3. Odsek za IT i logističke usluge.

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za finansije i opšte usluge je trideset sedam (37).Kontakti:

Direktor Departamana: Agim Thaçi
Tel: 038 200 215 31
Email: agim.thaci@rks-gov.net


Odsek za ljudske resurse

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Koordinira planiranje ljudskih resursa;
 2. Upravlja zapošljavanjem osoblja;
 3. Doprinosi povećanju učinka osoblja kroz motivisanje i razvoj planova obuke;
 4. Obezbeđuje sprovođenje procedura za regrutaciju i odabir, disciplinu, razmatranje žalbi, zahteva za odmor, vrednovanje rada, itd.


2. Rukovodilac Odseka za ljudske resurse izveštava generalnom sekretaru u operativnom aspektu, a rukovodiocu Odeljenja za finansije i opšte usluge u administrativnom aspektu.

3.Broj zaposlenih u Odseku za ljudske resurse je sedam (7). 

Odsek za budžet i finansije

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Priprema predloge budžeta;
 2. Koordinira budžetska pitanja za sve administrativne strukture ministarstva;
 3. Priprema i izveštava o izvršenju budžeta;
 4. Osigurava da su finansijski troškovi načinjeni u skladu sa budžetskim pravilima i procedurama;
 5. Upravlja gotovinskim rezervama i obezbeđuje da je interna finansijska kontrola zasnovana na principima odgovornosti;
 6. Obezbeđuje tesnu saradnju sa internim i eksternim revizorom u pripremi revizorskih budžetskih i finansijskih izveštaja.


2. Rukovodilac Odseka za budžet i finansije izveštava generalnom sekretaru u operativnom aspektu, a rukovodiocu Odeljenja za finansije i opšte usluge, u administrativnom aspektu.

3. Broj zaposlenih u Odseku za budžet i finansije je šest (6). 

Odsek za IT i logističke usluge

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Pruža logističku pomoć za sastanke osoblja ministarstva;
 2. Obezbeđuje podršku u oblasti informacione tehnologije;
 3. Upravlja inventarom i skladištima ministarstva;
 4. Koordinira zahteve i potrebe ministarstva za robom i kancelarijskom  opremom za rad;
 5. Upravlja potrebama za prevozom i vozilima ministarstva;
 6. Održava i upravlja arhivskim sistemom ministarstva.


2. Rukovodilac Odseka za IT i logističke usluge izveštava rukovodiocu Odeljenja za usluge podrške.

3. Broj zaposlenih u Odseku za IT i logističke usluge je dvadeset tri (23). 

KOSOVO IN UNESCO