Državni muzej kristala i minerala – TREPÇA

1. Dužnosti i odgovornosti:

  1. Istraživanje, zaštita, konzervacija, restauracija, obrada, izucavanje, inventarizacija i informaticka katalogizacija predmeta, minerala/kristala i dokumentacije koja se nalazi u Muzeju;
  2. Njihovo vrednovanje i  dokumentovanje u skladu sa naucnim kriterijuma;
  3. Registracija i pripremanje pasoša svakog predmeta, minerala/kristala i postojece dokumentacije na osnovu pripremljenih podataka;
  4. Registracija i inventarizacija svake promene vlasništva nad mineralom/kristalom, mapom ili bilo kojim drugim predmetom koji se nalazi u Muzeju;
  5. Da prikuplja materijale i terenskim istraživanjem. Terensko istraživanje  treba da bude sprovedeno u skladu sa zakonodavstvom na snazi.

2. Rukovodilac Državnog muzeja kristala i mineral – TREPÇA  izveštava generalnom direktoru Geološke agencije Kosova.

3. Državni Muzej Kristala i Minerala –  TREPÇA, ja na istom strukturalnom nivou sa Direkcijama.

4. Broj zaposlenih u Državnom muzeju kristala i minerala –  TREPÇA, je osam (8).