Departament za Energetiku

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u sektoru energetike i sastavlja redovne periodične izveštaje o njihovom sprovođenju;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u sektoru energetike;
 3. Priprema dugoročnih i godišnjih energetskih bilansa i obezbeđuje njihovo nadgledanje;
 4. Sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o energetskoj zajednici;


2. Rukovodilac Odseka za energetiku izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja se nalaze:


 1. Odsek za energetske sisteme;
 2. Odsek za obnovljive izvore energije, efikasnost i kogeneraciju;
 3. Odsek za energetske politike;
 4. Odsek za tehničke standarde i propise;


4. Broj zaposlenih u Odeljenju za energetiku je sedamnaest (17).


Kontakti:
Zamenik rukovodioca Odeljenja: Sabit Gashi
Tel : 038 200 215 43
E-mail: sabit.gashi@rks-gov.net


Divizija Energetskih sistema

Dužnosti i odgovornosti Odseka za energetske sisteme su sledeće:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u energetskom sektoru;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u energetskom sektoru;
 3. Razmatra i komentariše nacrte  srednjoročnim i dugoročnih razvojnih planova operatera energetskih sistema, pre usvajanja od strane RUE;
 4. Tretiranje hitnih situacija bezbednosti za snabdevanje energijom sa drugim relevantnim institucijama;
 5. Saradnja u procesu sastavljanja dizajna tržišta električne energije;
 6. Koordinira aktivnosti za sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o energetskoj zajednici.


2. Rukovodilac Odseka za energetske sisteme izveštava rukovodiocu Odeljenja za energetiku.

3. Broj zaposlenih u Odseku za energetske sisteme je pet (5). 

Odsek za obnovljive izvore energije, efikasnost i kogeneraciju

Dužnosti i odgovornosti Odseka za obnovljive izvore energije, efikasnost i kogeneraciju su sledeće:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u sektoru obnovljivih izvora energije, efikasnosti i kogeneracije energije;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u sektoru obnovljivih izvora energije, efikasnosti i kogeneracije energije;
 3. Nadgleda i sastavlja redovne periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politika/strategija u sektoru obnovljivih izvora energije, efikasnosti i kogeneracije energije;
 4. Sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o energetskoj zajednici;


2. Rukovodilac Odseka za obnovljive izvore energije, efikasnost i kogeneraciju izveštava rukovodiocu Odeljenja za energetiku.

3. Broj zaposlenih u Odseku za obnovljive izvore energije, efikasnost i kogeneraciju je četiri (4). 

Odsek za energetske politike

Dužnosti i odgovornosti Odseka za energetske politike su sledeće:

 1. Rukovodi procesom izrade političkih/strateških dokumenata u energetskom sektoru i podržava proces njihovog sprovođenja;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u energetskom sektoru;
 3. Priprema dokumenata predviđenih  dugoročnih i godišnjih energetskih bilansa i sastavlja redovne periodične izveštaje;
 4. Sakupljanje i izrada statističkih podataka o energiji;
 5. Pruža preporuke za usvajanje elektroenergetskih bilansa;
 6. Sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o energetskoj zajednici.


2. Rukovodilac Odseka za energetske politike izveštava rukovodiocu Odeljenja za energetiku.

3. Broj zaposlenih u Odseku za energetske politike je četiri (4). 

Odsek za standarde i tehnička pravila

Dužnosti i odgovornosti Odseka za standarde i tehnička pravila su sledeće:

 1. Predlaže, izrađuje i podržava sprovođenje dokumenata politika/strategija u energetskom sektoru;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u energetskom sektoru;
 3. Identifikovanje tehničkih standarda sektora energije je odobreno od strane međunarodnih, evropskih i nacionalnih organizacija za energetski sektor i nadgledanje njihove primene u tehničkim propisima u sektoru energetike;
 4. Pokretanje procesa usvajanja tehničkih standarda energetskog sektora;
 5. Sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Ugovora o Energetskoj zajednici.
 6. Praćenje i učešće u razvoju i pripremi tehničkih propisa, tehničkih kodeksa i drugih tehničkih akata u okviru sektora energetike. 


2. Rukovodilac Odseka za standarde i tehnička pravila izveštava rukovodiocu Odeljenja za energetiku.

3. Broj zaposlenih u Odseku za standarde i tehnička pravila je tri (3). 

KOSOVO IN UNESCO