Održani paneli diskusija o ulozi prve solarne aukcije na Kosovu

Priština, 25.05.2023. godine – Na predlicitacionoj Konferenciji za Solarnu aukciju od 100 MW, koja je održana danas, Ministarstvo ekonomije, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) okupilo je stručnjake i relevantne aktere sektora u tri panela diskusija u kojoj je razrađena uloga i značaj prve solarne aukcije Kosova.

U prvom panelu konferencije na temu „Sprovođenje prve solarne aukcije na Kosovu“, razgovarali su ministarka ekonomije Artane Rizvanolli, ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Liburn Aliu, predsednik Regulatornog odbora za energetiku, Ymer Fejzullahu, glavni izvršni direktor Operatora tržišta sistema, prenosa i energije, Evetar Zeqiri, kao i zamenik predsednika opštine Orahovac, Fatmir Iska.

Tokom ovog panela predstavljena je prva solarna aukcija, kao i zakonska regulativa, strategije i novi projekti u oblasti obnovljivih izvora, od kojih se očekuje da imaju ključnu ulogu u povećanju sigurnosti snabdevanja, priuštivosti cena i promovisanju konkurencije. Između ostalog, panelisti su izrazili posvećenost institucija koje zastupaju i vode kako bi podržali uspešan napredak prve konkurentske šeme Republike Kosovo, koja će poslužiti kao primer za sledeće šeme.

Na drugom panelu na temu „Finansiranje energetske tranzicije Kosova“, razgovarali su Alessandro Bianciardi, zamenik šefa sektora za saradnju u Kancelariji Evropske unije na Kosovu, Sergiy Malichenko, šef EBRD-a i Visar Perani, domaći službenik u IFC-u. Panelisti su izneli informacije o investicionim i finansijskim mehanizmima koje nude međunarodne finansijske institucije koje zastupaju, u vezi sa razvojem projekata obnovljive energije.

Dok su na poslednjem panelu na temu „Razvoj radne snage kroz rodnu i omladinsku inkluziju“ razgovarali su Arijeta Pajaziti iz Udruženja žena u energetici Kosova (AWESK), Visar Bejta, bivši pripravnik programa stažiranja „Nova energija“ USAID/ESA , Antoneta Azemi, savetnica ministra finansija, rada i transfera, kao i Majlinda Daci Ajvazi, direktorka Centra za energiju i održivost, kao i članica Žene u energetici i rudarstvu (WEM).

Tokom panela razmenjen je rad i inicijative koje preduzimaju pomenute institucije na povećanju ravnopravnosti u zastupljenosti u energetskom sektoru, a samim tim i povećanju dinamike i produktivnosti sektora.

Ceo događaj možete pratiti na linku: https://fb.watch/kLkdKXHZPt/