Održan prvi sastanak Nacionalnog saveta za privredu i investicije

Priština, 20.02.2024. godine – Danas je održan prvi sastanak Nacionalnog saveta za privredu i investicije, kome su prisustvovali premijer Republike Kosovo Albin Kurti, ministarka industrije, preduzetništva i trgovine Rozeta Hajdari, ministar administracije lokalne samouprave, Elbert Krasniqi, zamenik ministarke ekonomije, Getoar Mjeku, zamenik ministra za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu, Hysen Durmishi, kao i predstavnici javnih i privatnih, lokalnih i međunarodnih institucija.

Govoreći o ciljevima Vlade Kosova za ekonomski rast i održivi ekonomski razvoj, premijer Kosova, Albin Kurti je istakao posvećenost izgradnji jake platforme za javno-privatni dijalog, koja omogućava identifikaciju mogućnosti i efikasno tretiranje izazova, kroz koju je takođe postignut razvoj ambicioznog godišnjeg plana za 2024. godinu uz podršku nezavisnog Sekretarijata Saveta, finansiranog od strane švajcarske SECO i kojim upravlja EBOR na Kosovu.

Tokom sastanka, zamenik ministarke ekonomije Getoar Mjeku je naglasio da smo prošle godine pripremili, a sada usvojili u prvom čitanju u Skupštini Kosova Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji će postavljanje solarnih sistema učiniti još atraktivnijim za potrošače i to će biti od koristi građanima, preduzećima i životnoj sredini, gde su takve investicije višestruke, počev od povećanja energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja i smanjenja računa za energiju.

Zamenik ministarke Mjeku je takođe dodao da će u srednjem roku biti realizovani infrastrukturni projekti koji obuhvataju proizvodne i skladišne kapacitete od 950 MW u vrednosti od 1,2 milijarde evra.

Na ovom sastanku je predstavljen i razmotren godišnji plan za 2024. godinu koji obuhvata niz aktivnosti usmerenih na promociju investicija i izvoza, kao i intenziviranje i produbljivanje dijaloga između vlade i privatnog sektora. U ovom godišnjem planu postoje tri glavna događaja, u oktobru i novembru 2024. godine na Kosovu, koji nude vredne mogućnosti za promociju stranih direktnih investicija i izvoza, kao i za sve kombinacije umrežavanja: ʻVlada-Vladaʼ, ʻPreduzeće-Vladaʼ i ʻPreduzeće-Preduzećeʼ (B2B).