Ministarka Rizvanoli posetila je rudare Trepče u Horizontu X, obećala je planirane investicije

Mitrovica, 05.02.2024. – Ministarka Ekonomije Artane Rizvanoli zajedno sa Zamenicima Ministra Getoar Mjeku i Nenad Stanojević I poslanicom Arjeta Fejza posetili su danas Preduzeće „Trepča“ i Rudnik Stan Tergu.

Ministarka Rizvanoli je naglasila da su se u Horizontu X sreli sa Fisnikom, Naserom i njihovim kolegama koji su radili na vađenju minerala i održavanju zastarelih i mašina, i dodala da je posebno iskustvo bilo blisko razgovarati sa njima i doživeti tešku radnu sredinu, koja je za rudare svakodnevica, ali je bilo i inspirativno videti njihovu volju i revnost za rad.

„ Zajedno sa Predsednicom Odbora, Rrezarta Pllana, Glavnim Izvršnim Direktorom, Bashkim Kurti i Direktorom Jedinice, Shikri Sadiku, uverili smo ih da će planirane investicije u Trepču, opremu i alate za rad, bezbednost i zaštita rudara biti prioritet. Uprkos izazovima, Trepči je potrebno da svi zajedno radimo za dobrobit preduzeća kako bismo Trepču doveli tamo gde ona zaslužuje, kao osovinu ekonomskog i društvenog razvoja Mitrovice i celog regiona“, rekla je Ministarka Rizvanoli.

Ona se zahvalila Odboru Preduzeća „Trepča“ na neumornom radu, poželela uspeh novom rukovodstvu i svima koji su doprineli ovom teškom periodu za preduzeće.