Thirrje publike për subvencionim të pajisjeve efiçiente për ngrohje (Video)

Në videon më poshtë mund të gjeni detajet dhe kriteret rreth aplikimit për subvencionimin e pajisjeve efiçente për ngrohje me mbështetjen e European Union in Kosovo.

Afati i fundit për aplikim është deri më 22 nëntor 2023!

Linku për aplikim: https://rks-gov.net/Service/32/

Më shumë info: https://me.rks-gov.net/shpallje-2/