Detajet dhe kriteret rreth aplikimit për subvencionimin e pajisjeve efiçente për ngrohje

Në fotot më poshtë mund të gjeni detajet dhe kriteret rreth aplikimit për subvencionimin e pajisjeve efiçiente për ngrohje me mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Afati i fundit për aplikim është deri më 22 nëntor 2023!

Linku për aplikim: https://rks-gov.net/Service/32/

Më shumë info: https://me.rks-gov.net/shpallje-2/