Xhelil Neziri përfitues i subvencionimit të sistemit diellor termik për ngrohjen e ujit sanitar (Video)

Velekincë, Gjilan – Shtëpia e Xhelil Nezirit, përfitues i subvencionit të efiçencës.

“Nuk është e nevojshme me e përdorë energjinë elektrike sepse ngrohet vetvetiu uji.”

Xhelili gjatë vizitës na tregoi përfitimet e shumta të sistemit për ngrohje të ujit, të cilin e ka blerë me mbështetje të subvencionit të Ministrisë së Ekonomisë.

Për të përfituar edhe ju nga ky subvencion, vizitoni linkun: http://tinyurl.com/info-kritere

Afati i fundit: 30 prill, 2024