Video udhëzuese se si të aplikoni për subvencionimin e sistemit diellor për ngrohje të ujit sanitar

Të dashur qytetarë,
Përmes kësaj video udhëzuese, keni mundësinë të informoheni hap pas hapi rreth procedurës për të aplikuar për subvencionimin e sistemit diellor për ngrohje të ujit sanitar që subvencionojmë me përkrahje të European Union in Kosovo

Për t’u informuar më shumë rreth subvecnionit, vizitoni: https://shorturl.at/clnQ9

Linku për aplikim për subvencionim të sistemit diellor për ngrohje të ujit sanitar: https://ekosova.rks-gov.net/468

Linku për aplikim për subvencionim të pajisjeve efiçiente shtëpiake: https://ekosova.rks-gov.net/467