Video sqaruese se si duhet të aplikohet për të përfituar nga masa për subvencionim të efiçiencës së energjisë për qytetarët

Për çdo paqartësi , ju lutem na kontaktoni në:

Tel:       03820021589
03820021555
Email: akee@rks-gov.net