Testohen funksionalitetet platformës eID Kosova para lansimit finale të saj

Prishtinë, 25.06.2024 – Projekti “EU4Innovation” po hyn në fazën përfundimtare ndërsa po ndërmarrim “Planin e Testimit” për të testuar funksionalitetet finale të platformës eID Kosova. Ky testim është thelbësor për të siguruar një shërbim të identitetit digjital ideal dhe të sigurt për të gjithë. Pas testimit të suksesshëm, platforma do t’u dorëzohet Qeverisë së Kosovës konkretisht Ministrisë së Ekonomisë për lansim publik.

Ndryshe, eID Kosova është e hapur për integrim me platforma tjera online si nga sektori publik po ashtu privat

Ofruesit e shërbimeve elektronike (si e-blerjet, e-votimi, e-banka, e-shkolla, e-shëndetësia, e-biznesi, e-taksa, e-regjistrimi i pronës, telekomunikimet etj.) nuk kanë nevojë të zhvillojnë instrumente shtesë autenticiteti.

Duke përdorur karakteristikat e platformës eID  ofruesit e e-shërbimeve do të kenë mundësi të jenë-pjesë-e tregut shumë më shpejt duke ju mundësuar përdoruesve të këtyre shërbimeve mënyra më të sigurta e të shpejta  për autenticitet dhe  siguri të lartë.

Duke integruar  zgjidhjet e tyre me karakteristikat e Nënshkrimit Elektronik  dhe  Vulës Elektronike të platformës eID, ofruesit e shërbimeve do të sjellin më shumë  besueshmëri ndaj shërbimeve të tyre, duke inkurajuar qytetarët dhe bizneset të përdorin e-shërbimet.

Nënshkrimi elektronik (eID) ofron evidencë origjine  identitet dhe status të një mesazhi elektronik, përfshirë pëlqimin   e dërguesit.

Vula elektronike përdoret për të zëvendësuar vulën fizike, duke certifikuar dhe mbrojtur origjinën e dokumenteve ose të dhënave  elektronike, që garanton autenticitetin dhe integritetin e saj.

Një vulë elektronike teknikisht është e njëjtë si një nënshkrim elektronik, ndryshimi është që një nënshkrim elektronik përkon  me person fizik dhe  person/entitet juridik, ndërsa  vula elektronike përkon  vetëm me  person/entitet juridik (organizatë, biznes dhe institucion).

Na ndiqni për më shumë informata deri sa i afrohemi lansimit zyrtar të platformës eID!

#EU4Innovation #eIDTesting #KosovoDigitalIdentity #Innovation #DigitalTransformation