Të arriturat e Ministrisë së Ekonomisë në 2 vitet e para të mandatit