Ministria e Ekonomisë përmes Projektit KODE shpall kërkesat për kuotim për “Blerjen/instalimin e pajisjeve të rrjetit të brendshëm dhe lidhjes së shkollave me internet”

Prishtinë, 31.08.2023 – Ministria e Ekonomisë përmes Projektit KODE shpall kërkesat për kuotim për “Blerjen/instalimin e pajisjeve të rrjetit të brendshëm dhe lidhjes së shkollave me internet” në tetë komuna të ndryshme të Kosovës.

Dokumentet e detajuara mund ti gjeni në vegzën në vijim: https://kodeproject.org/en/other-procurement-notices/