Laura është një ndër përfituesit e subvencionimit të pajisjeve efiçente nga Ministria e Ekonomisë

Laura është një ndër përfituesit e subvencionimit të vitit të kaluar të pajisjeve efiçente nga Ministria e Ekonomisë.

Për të përfituar edhe ju nga subvencioni i ri për pajisje i mbështetur nga Bashkimi Evropian (European Union in Kosovo), vizitoni linkun: https://shorturl.at/clnQ9