Kontakti për më shumë informacione dhe sqarime shtesë rreth subvencionimit të pajisjeve shtëpiake efiçiente dhe sistemit diellor për ngrohjen e ujit sanitar

Prishtinë, 01.09.2023 – Për më shumë informacione dhe sqarime shtesë rreth subvencionimit të pajisjeve shtëpiake efiçiente dhe sistemit diellor për ngrohjen e ujit sanitar dhe fazave të aplikimit mund të drejtoheni me shkrim në email adresën: info.subvencionet@rks-gov.net apo të kontaktoni në numrat e telefonit si më poshtë: ☏ 038 200 215 89 ☏ 038 200 215 55 Nga e hëna deri të premten, duke filluar nga ora: 08:30-12:00 dhe nga ora 13:00-16:00.