Ja si duken etiketat e efiçencës së pajisjeve të cilat do t’i subvencionojmë me përkrahje të Bashkimit Evropian

Ja si duken etiketat e efiçencës së pajisjeve të cilat do t’i subvencionojmë me përkrahje të Bashkimit Evropian (European Union in Kosovo).
Për t’u informuar më shumë rreth subvecnionit, vizitoni: https://shorturl.at/clnQ9
Linku për aplikim për subvencionim të pajisjeve efiçente shtëpiake: https://ekosova.rks-gov.net/467
Linku për aplikim për subvencionim të sistemit diellor për ngrohje të ujit sanitar: https://ekosova.rks-gov.net/468