ZAJEDNIČKI JAVNI POZIV za NVO da budu deo procesa dizajniranja mera koje su deo urgentnih paketa

Priština, 24 januar 2023

ZAJEDNIČKI JAVNI POZIV

za NVO da budu deo procesa dizajniranja mera koje su deo urgentnih paketa


Ministarstvo ekonomije, tokom 2023. godine, u cilju uštede električne energije i kao podrška u prevazilaženju energetske krize, planira da nastavi sa merama podrške u sprovođenju odluke br. 29/112 od 13.12.2022. godine za Akcioni plan za ublažavanje neposrednog socio-ekonomskog uticaja energetske krize, u iznosu od 75.000.000,00 evra (sedamdeset pet miliona evra) radi ostvarivanja preduslova za dobijanje finansijskih sredstava iz EU- evo godišnjeg programa IPA 2023.

Akcionim planom je predviđeno sprovođenje mera sa trenutnim i kratkoročnim efektima, kroz direktnu finansijsku podršku porodicama u potrebi i socijalno ugroženim za zimski period, promociju uštede energije kod porodičnih potrošača, podršku porodicama kroz povećanje energetske efikasnosti u stambenim jedinicama i zgradama, kao i ulaganja u efikasnu opremu i sisteme obnovljive energije za domaćinstva i mikro, mala i srednja preduzeća.

Ministarstvo ekonomije i Kosovski fond za energetsku efikasnost, kao nosilac relevantnih mera, su u procesu osnivanja radnih grupa za sprovođenje mera 3, 4 i 5 Akcionog plana, odnosno za dizajniranje šeme podrške za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), dizajn šeme podrške potrošačima u domaćinstvu, uključujući potrošače u potrebi ulaganjem u efikasne kućne aparate i sisteme obnovljive energije, kao i podrška individualnim potrošačima u domaćinstvu, uključujući potrošače u potrebi kroz povećanu efikasnost energije u stambenim jedinicama i (kolektivnim) zgradama.

Ovim javnim pozivom, Ministarstvo ekonomije i Kosovski fond za energetsku efikasnost zajedno, sa ciljem uključivanja civilnog društva u ovaj proces, pozivaju sve predstavnike NVO-a da podnesu zahtev da budu deo sastanaka radnih grupa, kako bi izneli preporuke i njihovu podršku u okviru procesa.

Pozivaju se sve NVO, čiji je program rada fokusiran u oblastima predstavljenim u okviru ovog Poziva, da do 31. januara 2023. godine podnesu zahtev za učešće u Radnim grupama, slanjem e-pošte na: hanife.zenuni@rks-gov.net i arbnora.bahtijari@fkee-rks.net.


Treba uzeti u obzir princip ko se prvi prijavi prvi će se pozvati, jer će u proces biti uključene do 2 (dve) NVO za dizajniranje mere.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se gđi. Hanifi Behrami Zenuni, slanjem e-pošte na adresu: hanife.zenuni@rks-gov.net ili pozovite broj telefona 038 200 215 35.
 

KOSOVO IN UNESCO