Energia

Dužnosti i odgovornosti:

  1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u sektoru energetike i sastavlja redovne periodične izveštaje o njihovom sprovođenju;
  2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u sektoru energetike;
  3. Priprema dugoročnih i godišnjih energetskih bilansa i obezbeđuje njihovo nadgledanje;
  4. Sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o energetskoj zajednici;


2. Rukovodilac Odseka za energetiku izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja se nalaze:


  1. Odsek za energetske sisteme;
  2. Odsek za obnovljive izvore energije, efikasnost i kogeneraciju;
  3. Odsek za energetske politike;
  4. Odsek za tehničke standarde i propise;


4. Broj zaposlenih u Odeljenju za energetiku je sedamnaest (17).Šef odeljenja za energije: Luan Morina
Tel : 038 200 215 / 09
E-mail: luan.morina@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO