Leonita Shabani Mullarama-Zamenica Generalnog Sekretara u Ministarstvu EkonomijeLeonita Shabani MullaramaZamenica Generalnog Sekretara u Ministarstvu Ekonomije

Leonita Shabani Mullarama, Zamenica Generalnog Sekretara u Ministarstvu Ekonomije

 

Gospođa  Shabani Mullarama je direktorka Odeljenja za evropske integracije, koordinaciju politika i ekonomski razvoj i ima dugogodišnje iskustvo u javnoj administraciji i privatnom sektoru.

 

Gospođa Shabani Mullarama je završila studije na Free University of Berlinu Nemačkoj, u oblasti evropskog i međunarodnog poslovnog prava, konkurencije i regulatornog prava. Takođe je završila master studije iz Međunarodnih ekonomskih odnosa na Univerzitetu Jugoistočne Evrope u Severnoj Makedoniji, a završila je i studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini i Ekonomski fakultet u oblasti Međunarodnog poslovanja. Shabani Mullarama je bila stipendista u okviru Sheme mladih profesionalaca (YCS), koju finansira Evropska unija.


Kontakti:
E-mail: leonita.shabani@rks-gov.net
Tel: + 381 38 200 215//35
Fax: + 381 38 200 215/49

    

 

KOSOVO IN UNESCO