Rudnici

Dužnosti i odgovornosti:

  1. Predlaže, izraÄ‘uje i osigurava sprovoÄ‘enje političkih/strateških dokumenata u rudarskom sektoru;
  2. Predlaže, izrađuje i osigurava sprovođenje zakonodavstva za rudarski sektor;
  3. Priprema i nadgleda planove za razvoj zajednica koje su pogoÄ‘ene   rudarskim aktivnostima;
  4. Pruža podršku u izradi, razmatranju i predlaganju usvajanja Plana za upravljanje dokumentima o upravljanju mineralnim resursima.
  5. Predlaže i izrađuje programe za promovisanje mineralnih resursa;
  6. Upravlja, ažurira i održava bazu podataka o rudarskim i energetskim  delatnostima;
  7. Obrađuje tehničku dokumentaciju za proizvodnju i pripremu bilansa iskoristivih mineralnih resursa.


2. Rukovodilac Odeljenja za rudarstvo izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja nalaze se:


  1. Odsek za rudarske politike;3.2 Odsek za mineralne resurse i bilans;
  2. Odsek za bazu podataka i promociju.

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za rudarstvo je jedanaest (11).Rukovodilac departmana rudarstve: Skender Sallahi
Tel : 038 200 215 / 13
E-mail: skender.sallahi@rks-gov.net

 

KOSOVO IN UNESCO