Kontakt

Kontakti
 
ADRESA:
VLADA REPUBLIKE KOSOVA
MINISTARSTVO EKONOMIJE
TRG „ZAHIR PAJAZITI“, BR. 36
10000 PRIŠTINA, REPUBLIKA KOSOVO

_______________________________________________________________
KABINET MINISTRA:

Ministar: ARTANE RIZVANOLLI
Email: artane.rizvanolli@rks-gov.net

Izvršni pomočnik ministra: Kadishe Sinani

Tel: +383 (0) 38 200 215-00
Email: kadishe.sinani@rks-gov.net 

 

Administrativni pomočnik ministra: Arita Bajra
Tel: +383 (0) 38 200 215-01
Email: arita.bajra@rks-gov.net
_______________________________________________________________
Zamenik ministra: GETOAR MJEKU


Administrativni pomočnik zamenika ministra: Yllka Ipek
Tel: +383 (0) 38 200 215-97

Email: yllka.ipek@rks-gov.net

_____________________________________________________________________________

Zamenik ministra: Nenad Stanojević

 

Pomočnik: Yllka Ipek
Tel: +383 (0) 38 200 215 14

Email: Erodita.Haziri@rks-gov.net


_______________________________________________________________________________
KANCELARIJA GENERALNOG SEKRETARA:
Zamenik generalnog sekretara: Leonita Shabani – Mularama
Tel: +383 (0) 38 200215/35
        +383 (0) 38 200215/49
Email: leonita.shabani@rks-gov.net

_______________________________________________________________
Službenik odgovoran za prijem i
rukovanje slučajevima signalizacije: Arbnor Hoxha
Email: arbnor.hoxha@rks-gov.net
 
ORGANIZACIONA STRUKTURA:

KOSOVSKA AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Zamenik glavnog izvršnog direktora: Naim Zeqiri
E-pošta: naim.zeqiri@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-55
_______________________________________________________________
JEDINICA ZA POLITIKU PREDUZEČA JEDINICA ZA POLITIKU I MONITORING
Direktor jedinice:
Email:
Tel:
_______________________________________________________________
KOSOVSKA GEOLOŠKA SLUŽBA
Zamenik glavnog izvršnog direktora: Luan Morina
Email: luan.morina@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 212-00
_______________________________________________________________
ENERGETSKI INSPEKTORAT
Zamenik Šef Inspektorata: Aferdita Avdili
Email: Aferdita.Avdili@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215/33
_______________________________________________________________
ODELJENJE UNUTRAŠNJE REVIZIJE
Zamenik šefa Odeljenja revizije: Aida Llolluni
E-pošta: aida.llolluni@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-98
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE,
KOORDINACIJA POLITIKE I EKONOMSKI RAZVOJ
Direktora Departmana:
Email:
Tel: +383 (0) 38 200 215-94
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA ENERGETU
Zamenik direktora Departmana za energetiku: Sabit Gashi
Email: sabit.gashi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-09
_______________________________________________________________
RUDARSKO ODELJENJE
Direktor Odeljenja za rudarstvo: Skender Sallahi
Email: Skender.Sallahi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-13
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA POST-TELEKOMUNIKACIJE
I INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Direktor Odeljenja: Agim Kukaj
Email: Agim.Kukaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-86
_______________________________________________________________

PRAVNI ODELJENJE
Zamenik direktora Departmana: Fazile Bekteshi
Email: fazile.bekteshi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-79
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA FINANSIJE I OPŠTE USLUGE
Direktor Departmana: Agim Thaçi
E-pošta: Agim.Thaci@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-31
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA NABAVKE
Šef odeljenja: Selami Berisha
E-pošta: selami.berisha@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-32
_______________________________________________________________
ODELJENJE ZA JAVNU KOMUNIKACIJU
Šef odeljenja: Diana Gjonbalaj
Email: diana.gjonbalaj@rks-gov.net;
            me.info@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 215-05
       +383 (0) 38 200 215-08

KOSOVO IN UNESCO