Funkcije i odgovornosti Generalni Sekretar

Kancelarija generalnog sekretara Ministarstva ekonomskog razvoja sastoji se od:

1.1 Generalnog sekretara, i

1.2 Osoblja za podršku.

2. Dužnosti i odgovornosti generalnog sekretara utvrđene su članom 38. Zakona br. 03/L-189 o državnoj upravi Republike Kosovo i relevantnim zakonodavstvom na snazi.

3. Dužnosti i odgovornosti osoblja za podršku u Kancelariji generalnog sekretara utvrđene su važećim zakonodavstvom za civilnu službu.

4. Broj zaposlenih u Kancelariji generalnog sekretara je tri (3).

KOSOVO IN UNESCO