Formulari


Zainteresovani  za ocenu tehničke sigurnosti  energetskih oprema od strane inspektorata, treba popuniti ZAHTEV za ocenu tehničke sigurnosti opreme. Nakon popunjavanja,  isti zahtev  se podnosi u kancelariji inspektorata putem elektronske  pošte na adresama:
sherafedin.muxhiu@rks-gov.net  ili  hysni.komoni@rks-gov.net

Za preuzimanje zahteva KLIKUJTE  ISPOD:
- FORMULAR  ZA  OCENU TEHNIČKE  SIGURNOSTI  ENERGETSKIH OPREMA

  
Takođe, zainteresovani  aplikanti za  dobijanje ovlašćenja za  ispitivanje  opreme pod pritiskom moraju  popuniti ZAHTEV  ZA OVLAŠĆENJE. Nakon popunjavanja isti zahtev  se podnosi  u kancelariji inspektorata, ili putem e-maila na:
sherafedin.muxhiu@rks-gov.net  ili hysni.komoni@rks-gov.net

Za preuzimanje zahteva  KLIKUJTE  ISPOD:

- ZAHTEV ZA OVLAŠĆENJE

KOSOVO IN UNESCO