Është hapur thirrja për subvencionim të efiçiencës së energjisë për qytetarët!

6 milionë euro do të ndahen për 10,000 familje për të subvencionuar pajisjet që do të ulin gati 70% të konsumit të energjisë së konsumuar nga këto familje për ngrohje. Pajisjet përfshijnë:

1. Kaldajat me biomasë;

2. Pompat termike;

3. Kondicionerët efiçentë; dhe

4. Stufat individuale efiçente me biomasë.

Linku për aplikim: https://bit.ly/3rA6fO
KOSOVO IN UNESCO