Fatos Qerimi-Sekretar i PërgjithshëmFatos QerimiSekretar i Përgjithshëm

Fatos Qerimi, u lind me datë 01.05.1978 në Prishtinë.

Studimet themelore dhe ato për Master në drejtimin: Kushtetues Administrativ (Program i Komisionit Evropian), i ka përfunduar në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Ka ndjekur edhe një numër të konsiderueshëm të trajnimeve dhe certifikimeve në fushën e hartimit dhe zhvillimit të legjislacionit, përafrimit të legjislacionit me Aqui Communitare të BE-së, Procedurë Administrative, si dhe është i certifikuar në Prokurimin Publik.

z. Fatos Qerimi, është pjesë e shërbimit civil dhe administratës publike nga viti 2004, si dhe ka mbajtur disa pozita në Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Nga muaji Gusht i vitit 2004 deri në muajin Janar të vitit 2005, ka mbajtur pozitën: Zyrtar i lartë për monitorim të Komunave, në kuadër të Ministrisë së Shërbimeve Publike. Në muajin Janar 2005, z. Qerimi është avancuar në pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Reformë të Pushtetit Lokal në kuadër të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, pozitë kjo të cilën e ushtroi deri në muajin Korrik të vitit 2012.

Nga muaji korrik 2012 deri në dhjetor të vitit 2013, mbajti pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Ngritje të Kapaciteteve Komunale, ndërsa nga muaji dhjetor 2013 deri në muajin shtator 2017, ishte Udhëheqës i Divizionit të Veçantë për Prokurim Publik. Pozitën e fundit para se të bëhej Sekretar i Përgjithshëm, z. Qerimi e ushtroj si Drejtor i Departamentit Ligjor dhe për Monitorim të Komunave në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, të cilën e mbajti deri më 08.03.2018.

Nga marsi i vitit 2018 deri në shtator të vitit 2020, z. Qerimi mbajti pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, për tu transferuar pastaj në të njëjtën pozitë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit. Pas afër gjashtë muajsh pune të suksesshme në Menaxhimin Administrativ të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, me vendim Nr.13/59 të datës 21.01.2021 i vazhdohet mandati katër vjeçar në pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm në të njëjtën ministri.

Vlen të ceket se z. Qerimi, ishte pjesë e shumë proceseve për hartim dhe zhvillim të legjislacionit në fushën e qeverisjes lokale, administratës publike dhe shërbimit civil.

Është i martuar dhe ka dy fëmijë, baba i Olses dhe Oltit. Flet mirë gjuhën serbe dhe gjuhen angleze.


Kontakti:

E-mail: fatos.qerimi@rks-gov.net
Tel: + 381 38 200 215//35
Fax: + 381 38 200 215/49

njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO